Wisselendinkomen.nl

background

Vul anoniem uw inkomengegevens in!

Invullen
Vul anoniem uw
inkomengegevens in.

Berekenen
Bekijk hoeveel geld
u terugkrijgt.

Printen
Print de aanvraag
en de berekening.

Ondertekenen
Onderteken en
verstuur.


Inkomengegevens staan op uw belastingaanslagen.

Pak uw definitieve belastingaanslagen van de afgelopen (gewenste) jaren erbij. Zoek per jaar het belastbaar inkomen uit werk en woning op aan de achterkant van de belastingaanslag.

Vul uw inkomengegevens in:

Belastingaanslag: Aangifte
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw belastbaarinkomen zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer dit zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer dit zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
LET OP! Vul uw belastbaarinkomen in van uw definitieve aanslag!
Noteer dit zonder een . of , Indien u geen inkomsten had vul dan 0 in. Lege velden worden niet meegenomen in de berekening. 
 
Noteer uw geboortejaar zodat de juiste inkomstenbelasting tarieven in de berekening worden gebruikt. 
 
 

 

Informatie:

Om de belastingteruggaaf te berekenen is uw definitieve belastbaar inkomen uit werk en woning nodig (box 1). De gegevens zijn te vinden op de achterzijde van uw aanslag. (Zie voorbeeld belastingaanslag).

Dit staat op de eerste pagina van uw inkomstenbelasting aanslag van het betreffende jaar. (Zie voorbeeld definitieve aanslag).

Neem contact op met de BelastingTelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houdt uw burgerservicenummer/sofinummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Om belastingmiddeling toe te passen zijn de gegevens van minimaal drie aaneengesloten jaren nodig. Bij meer dan drie aaneengesloten jaren is het mogelijk om meerdere opties voor belastingteruggaaf te berekenen.

De belastingdienst heeft als voorwaarde gesteld dat de definitieve aanslag van het laatste middelingsjaar niet ouder mag zijn dan 36 maanden.

Het geboortejaar wordt gebruikt om met de juiste belastingtarieven te rekenen. Indien iemand in het middelingstijdvak 65 jaar is geworden, geldt een ander tarief. Hier wordt in de berekening rekening mee gehouden.Reacties: