Wisselendinkomen.nl

background
Voorbeeldsituatie: eerste baan

Stel, in 2007 bent u afgestudeerd en halverwege 2008 bent u gestart op de arbeidsmarkt.

Op uw belastingaangifte is te lezen dat uw inkomen voor 2007 nagenoeg €0 was, in 2008 verdiende u €14.000 en in 2009 ontving u een volledig jaarinkomen van €37.000.

In totaal heeft u over deze drie jaar €18.728 inkomstenbelasting betaald.

Door het toepassen van belastingmiddelen wordt het gemiddelde inkomen €17.000 en het berekende belastingbedrag na middelen, bedraagt €17.128.

Het verschil verminderd met een drempel van €545 resulteert in een belastingteruggaaf van €1.052.


Grafische weergave voorbeeld belastingmiddeling:

Huidige situatie van afgedragen belasting.          Berekende situatie na belastingmiddeling.

 
Belastingteruggaaf resultaatvoorbeeld:

Het totaal aan afgedragen inkomstenbelasting in de jaren 2007, 2008 en 2009.  Voor belastingteruggave na middeling geldt een wettelijke drempel van 545 euro. In het middelingsverzoek wordt automatisch rekening gehouden met deze drempel.  wettelijke drempel van 545 euro. In het middelingsverzoek wordt automatisch rekening gehouden met deze drempel. 
18.728
17.128
1.600

545

1.055

Voorbeeld situaties:Reacties: