Wisselendinkomen.nl

background

BELASTING MIDDELEN BIJ EEN STERK WISSELEND INKOMEN!

Invullen
Vul anoniem uw
inkomengegevens in.

Berekenen
Bekijk hoeveel geld
u terugkrijgt.

Printen
Print de aanvraag
en de berekening.

Ondertekenen
Onderteken en
verstuur.

 


algemene vragen

Middeling is een officiële regeling om geld terug te krijgen van de inkomstenbelasting, als u in een periode van drie jaar wisselende inkomens hebt gehad. (Wet inkomstenbelasting 2001, afdeling 3.14 artikel 3.154)

Een wisselend inkomen kan verschillende redenen hebben:

 • U heeft een wisselende omzet als freelancer of ondernemer
 • U heeft onbetaald verlof genomen (Sabbatical)
 • U ontving een ontslagvergoeding
 • U heeft zwangerschapverlof genomen
 • U bent gestart met werken
 • U bent gestopt met werken

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door drie. Over de uitkomst - het gemiddelde inkomen - berekent u per jaar opnieuw de belasting.
Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan heeft u recht op een belastingteruggaaf!

Iedereen kan op deze website gratis berekenen of hij of zij in aanmerking komt voor belastingmiddeling. Hoe meer het inkomen wisselt, hoe hoger de belastingteruggaaf.

Een aanvraag tot belastingmiddelen kunt u het hele jaar door indienen.

De voorwaarden van de Belastingdienst:

 • Middelen kan alleen voor inkomen in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • Middelen kan alleen over drie aaneengesloten jaren.
 • Over de te middelen periode is in Nederland belasting betaald.
 • De te middelen periode bevat geen overlap met een ander middelperiode.
 • Het middelverzoek moet ingediend zijn binnen 36 maanden na het definitief worden van de aanslag van het laatste middelingsjaar. Een aanslag is definitief als het termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Een negatief jaarinkomen wordt op nul gezet.
 • Alleen middelingsverzoeken boven de 545 euro komen in aanmerking voor belastingteruggave.

Neem contact op met de BelastingTelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houdt uw burgerservicenummer/sofinummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Om belastingmiddeling toe te passen zijn de gegevens van minimaal drie aaneengesloten jaren nodig. Bij meer dan drie aaneengesloten jaren is het mogelijk om meerdere opties voor belastingteruggaaf te berekenen.

De belastingdienst heeft als voorwaarde gesteld dat de definitieve aanslag van het laatste middelingsjaar niet ouder mag zijn dan 36 maanden.

Dit staat op de eerste pagina van uw inkomstenbelasting aanslag van het betreffende jaar. (Zie voorbeeld definitieve aanslag).

Voor belastingteruggave na middeling geldt een wettelijke drempel van 545 euro. Belastingteruggave onder deze drempel wordt niet door de belastingdienst behandeld. In het middelingsverzoek wordt automatisch rekening gehouden met deze drempel.

Het burgerservice- ofwel BSN-nummer (voorheen ‘sofinummer’) staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

De Belastingdienst zal u een brief sturen met daarin de vermelding dat de beschikking is vastgesteld. Met daarbij het besluit van de inspecteur om aan uw verzoek tegemoet te komen. Klik hier voor een voorbeeldbeschikking.


Reacties: